Historie

Historie lidstva a Solární Říše

Planeta Země existovala v blahé nevědomosti na okraji mléčné dráhy. Její národy žily ve svých vzájemných půtkách o přírodní bohatství své malé soustavy. Vše se změnilo ve chvíli, kdy slovenský akademik Tichomír R. Švarba vynalezl revoluční pohon pro hvězdné lodě, umožňující cestovat rychleji než světlo. Roku 2843 podnikl první let s lidskou posádkou do sousedního systému Alpha Centauri, kde ještě téhož roku založil první kolonii. Tím byl položen základ budoucí Solární Říše a tento rok se zároveň zpětně stal rokem 1 NSL (nového solárního letopočtu).

Švarba nebyl pouze brilantním vynálezcem, ale i schopným obchodníkem a ekonomem. Svůj pohon, stejně tak další vynálezy vzniklé v novém kosmickém věku, patentoval a držel pro sebe a svou rodinu. Jako správný vlastenec prodával licence na výrobu pouze na rodné Slovensko a Česko, kde žil a studoval. Díky svému vlivu obnovil Československo, které se záhy stalo průmyslovým i mocenským lídrem celé planety Země. Nikdo jiný neměl k dispozici kontakty a technologie. Došlo k renesanci tradičních značek a firem. I po vzniku spojené Země a následné Solární Říše si Češi a Slováci drží dominantní postavení. Čeština a Slovenština je oficiálním jazykem jak Říše, tak Vesmírné legie.

Za staletí své existence Solární Říše zdárně expandovala a lidé zjistili, že ve vesmíru existuje mnoho dalších inteligentních druhů. Dokonce humanoidních a na podobném stupni vývoje (vše později vysvětlila teorie doktora Deuse Machinogeeka). Z mnohých se stali spojenci či přímo členové Solární Říše. Roku 427 NSL tak královna Světlana vládne 188 planetám.

 

Místa a instituce

Solární Říše

Solární Říše je konstituční monarchií. Její součástí jsou desítky druhů z celé galaxie Mléčná dráha. Většinu však tvoří pozemské kolonie a Pozemšťané tak mají v jejím řízení hlavní slovo. Výkonná moc je dědičná, vládne král či královna z jedné z mocných dynastií, které vždy pochází z Poděbrad (v dějinách starého Českého království i v historii Solární Říše se to osvědčilo). Na počátku 5. století NSL je u moci Světlana XVII Lucemburská. Královské sídlo je od prvních dnů Říše na Pražském hradě. Panovník jmenuje vládu dle svého vlastního uvážení. Zákonodárná moc je volená a reprezentovaná 500 členným Říšským senátem, který zasedá ve Strakově akademii. V senátu jsou zastoupeni příslušníci všech členských světů.

Vesmírná Legie

Sbor Solární Říše, který plní vojenskou, policejní i průzkumnou funkci.  Drtivá většina hvězdných lodí patří právě Legii. Jedná se o efektivní a komplexní organizaci, která má všechny složky jako každá armáda. Velitelství se nachází na Zemi v Bratislavě. Níže seznam jednotlivých divizí legie:

STD - Solární Tým Diplomatů: admiralita, diplomaté, velitelé

LGBT - Legijní Galaktický Bezpečnostně-právní Tým: bezpečnost, policisté, právníci, vyšetřovatelé

BDSM - Bratrská Divize Solární Mládeže: legijní univerzita, kadeti a jejich instruktoři

PISS - Profesionální Inženýrský Solární Sbor - inženýři, komunikace, konstruktéři, počítačoví experti

MEETOO - Mezigalaktický Exovědecký Exolékařský Tým Oddaných Odborníků: vědci, lékaři a průzkumníci

Poznámka pod čarou. Admiralita vytrvale tvrdí, že Vesmírná legie je mírumilovná organizace a tým bezpečnosti a právníků tvoří maximálně 4% stavů. Veřejnost však dobře ví, že jich musí být mnohem víc.

 

Univerzita Vesmírné Legie

Vojenská akademie s hlavním kampusem v Košicích. Má však i několik dalších instalací na různých planetách. Chce-li někdo zastávat důstojnickou hodnost, musí vystudovat právě legijní univerzitu. Kromě toho je považována za elitní školu, s jejíž kvalitou se v Říši může srovnávat už jen Univerzita Karlova a Švarbovo Vysoké Učení Technické.

Odbor 51

Zpravodajská služba Vesmírné Legie. Sídlo v Jaslovských Bohunicích. Veškeré podrobné informace jsou přísně tajné.

Loděnice Tatra Titan

Po ustavení Vesmírné Legie bylo jasné, že tato organizace bude potřebovat silného dodavatele vesmírných lodí, od malých člunů až po hvězdolety. V roce 12 NSL tak bylo vypsáno  výběrové řízení, ve kterém zvítězila společnost Tatra Kosmoplány, a.s. Ta se zavázala do do deseti let postavit a zprovoznit mamutí loděnice ve Sluneční soustavě. Vize Tatry byla velkolepá, rozhodli se přestavět na loděnice celé vesmírné těleso. Kvůli nejvhodnějšímu složení a dostupnosti surovin padla volba na největší měsíc Saturnu, Titan. Brzy začaly stavební práce a na Titanu se několik následujících let hloubilo, těžilo, přestavovalo a formovalo. Výsledkem byla zcela nová podoba měsíce.

Celý Titan je dutý a v jeho vnitřku se nachází obří továrna na kosmické lodě. Vnější tvar byl také změněn a upraven. Jelikož loděnice potřebují dvě komory (jednu na konstrukci trupů, druhou na hypertunel pro testování Švarbových plachet), má i měsíc Titan dvě oblé půlky. Mezi nimi se pak nachází hlavní vrata na vylétání lodí. Ačkoli byl tento tvar loděnic zformován z ryze praktických důvodů, jeho podoba s konkrétní částí lidské anatomie je zřejmá. Tatrováci se navíc ujali designu s tradičním smyslem pro estetiku, takže doky jsou žensky elegantní. Mezi důstojníky Legie kolují fámy, že pro konečný vnější vzhled loděnic byl použit 3D model pozadí majitelky společnosti Tatra, Terezy Ledwinkové. Sličná ředitelka tyto spekulace nepotvrdila, ale ani nevyvrátila. Tak nebo tak, má jí pěknou (loděnici).