Druhy

Členové Solární Říše nebo neutrální světy

Lidé

Zakladatelé a hybná síla Solární Říše. Centrum obchodu, stejně jako velitelství Vesmírné Legie je umístěno na Zemi, Pozemšťané jsou nejaktivnější členové legie a zakladatelé kolonií. Přesto však královna dbá na rovnost druhů a snaží se potlačovat propozemské a xenofobní hnutí utlačující jiné druhy.

Myslozpyté

Národ silných přirozených telepatů. Jejich společnost je mírumilovná, jsou to filosofové, umělci a snílci. Myslozpyt VI je starým a váženým členem Solární Říše.

Myslozpyt VI

Mladý nezkrocený svět bohatý na faunu i flóru. Vzhledem k tomu, že Myslozpyťané se nikdy nevydali směrem velké industrializace je jejich planeta takřka panenská, pouze s malými městy a bohatým venkovem. Podnebí a tedy životní podmínky podobné Zemi.

Bajtové

Technokratická civilizace. Za staletí vývoje se svým humanoidním předkům značně vzdálili, jsou nyní rasou zcela sžitou s počítači. Fungují jako pároví jedinci a komunikují binárním jazykem. Pro lidstvo však mají slabost a snaží se ho pochopit, najít kdysi ztracené emoce.

Bajtus

Bajtové při svém civilizačním vzestupu postupovali s počítačovou logikou a účelovostí. Koncentrovali své technologie a stavby do obřích “ocelových měst” jež prakticky neopouštějí a mezi kterými se přepravují podzemní dráhou. Mezi těmito městy jsou tisíce kilometrů volné přírody, do které se ale běžní Bajtové neodváží. Ti, kteří se takto vzdálí a jsou nějakou dobu “off the grid” jsou považování za podivíny a šílence.

Inkasové

Druh dravých obchodníků žijících pouze podle svaté trojice KKK “Klauzule klasického kapitalismu“. Jejich společnost je silně patriarchální, ženy nemají téměř žádná práva.

Inkas I a II

Inkasové oddělili pracovní a soukromé prostředí do té míry, že existují na různých světech. Rodný Inkas I zůstal výspou domova a zázemí, nedělají se tam obchody, není tam průmysl ani zemědělství. Jsou zde sídla Inkasanů, které spravují jejich ženy. Ženy nesmějí Inkas I opustit, aby muži měli klid na práci. Cizinci nesmějí až na výjimky tento soukromý svět vůbec navštěvovat.

Inkas II, původně sousední planeta, byla pomocí soustavy tlačných paprsků přesunuta na oběžnou dráhu Inkasu I, aby vznikly podobné podmínky pro život (vzdálenost od hvězdy Inkas). Planeta byla terraformována a přestavěna na obchodní svět. Zde jsou umístěna veškerá obchodní centra, továrny, loděnice atd. Jde o pracovní svět Inkaských mužů a výkladní skříň Inkaské technologie i kultury.

Oba světy jsou blízko hvězdy, horké, kamenité, s mnoha horami a aktivními vulkány. Málo ploch pro úrodné zemědělství, přírodní zdroje jsou vzácné.

Sagitariané

Členové Solární Říše. Klidní, přemýšliví a pečliví. Jsou velmi loajální a mají sklon k úslužnosti, v jádru si však velmi cení vlastního ohodnocení, mají silné ego a touhu růst. Mnozí věří, že právě oni jsou nejslibnějšími partneři lidstva v dalším budování Říše.

Cygňané

Členové SŘ. Cygnus II je ledový svět, jehož obyvatelé jsou od přírody slepí. Mají však velmi vyvinuté ostatní smysly, včetně ultrazvukového „ohmatávání“ okolí.

Lyřané

Starobylá a tajemná rasa. Solární Říše by ráda navázala kontakt, ale civilizační propast znesnadňuje pokusy o dohodu. Obyvatelé Lyra V mluví komplikovaným jazykem a řídí se složitými tradicemi. Dovedou být velmi urážliví, když někdo jejich tradice poruší.

Ostatní aliance a národy

Aresané

Bojovné Areský režim patří k sousedům, se kterými Solární Říše po staletí žije v ekvivalentu studené války. Coby rasa válečníků mají velmi málo pochopení pro ideály Říše a jen vzájemný respekt a mnohé ústupky zajistili trvání křehké mírové smlouvy. Společná hrozba ze strany Federace Floranidů však donutila i neústupné Aresany ke spolupráci.

Centuroni

Uzavřená, xenofobní a podezíravá rasa libující si v intrikách a machinacích. Silný komplex vlastní nadřazenosti je drží v neustále izolaci od zbytku galaxie. Až tváří v tvář invazi agresorů se postavili bok po boku Solární Říše a Aresanů. Společná aliance těchto tří uskupení tvoří jedinou naději na odražení Floranidů.

Federace Floranidů

Společenství životních forem na rostlinné bázi pocházející ze soustavy Mechoflor v galaxii M 36. V běžném evolučním modelu jsou spíše výjimkou a na začátku svého vývoje byli málem vyhlazeni živočišnými druhy. Ti je káceli a konzumovali ve velkém množství, jako obyčejné stromy. Floranidé se vzepřeli, postupem času postavili mohutnou flotilu, ovládli svou domovskou galaxii a založili Federaci životních forem na rostlinné bázi. Vzhledem ke své historii vedou v zájmu zachování civilizace nelítostnou válku proti všem živočišným formám života, zejména vegetariánům a veganům, které z pochopitelných důvodů nenávidí. Ve dvacátých letech 5. Století NSL vpadla Federace Floranidů do Mléčné dráhy. Vedou tvrdé válečné tažení s cílem zbavit se všech živočišných druhů, které vnímají jako hrozbu.