Různé

Deusova teorie panhumanoidismu

Při své expanzi do vesmíru lidé zjistili, že ostatní inteligentní druhy mají nejen lidský (případně jen lehce odlišný) vzhled, ale nacházejí se až na výjimky na podobném stupni kulturního vývoje. Toto vysvětlil ve své teorii doktor Deus Machinageek, který tvrdí, že je to tak, protože to galaktický příběh a Velký Vypravěč potřebuje. My mu nerozumíme, ale my mu věříme.

Poznámka pod čarou. Tato teorie byla samozřejmě vymyšlena jako záminka skutečného důvodu absence složitě maskovaných herců.  Tím je, že produkční tým respektuje a ctí právo na život bytostí na bázi silikonu a latexu. “Jistě, kapitáne! se nebude podílet na vraždění nevinných zvířat, aby z jejich kůží a krve vyrábělo masky a protetické doplňky jako nejmenované jiné produkce. Vážíme si každého života, nejsme jako oni.” Zakončil rozhovor na toto téma režisér JK, zatímco v rychlosti balil svůj scénář do batohu z telecí kůže.

 

Logo Solární Říše

Hlavní insignie v sobě skrývá symboly, na kterých je Říše postavena. Základ tvoří modrá planeta Země (původ), která má nahoře zlatou korunku (čest královně) a okolo sebe paže, které si podávají ruce (rovnost a přátelství).

 

Nový solární letopočet (NSL)

Kalendář Solární Říše, měřený tradičně ve dnech, měsících a letech (pozemských). Rok 1 odpovídá roku 2843 starého pozemského letopočtu, kdy lidstvo poprvé dolétlo do jiné hvězdné soustavy.

Ekonomika

Pokročilá technologie a životní úroveň lidstva a ostatních druhů Říše již několik posledních staletí nevyžaduje povinné pracovní nasazení. Přesto (vzhledem ke špatným zkušenostem z minulosti) nedošlo k žádnému pokusu o zavedení komunismu či společného vlastnictví. Každý občan Říše má ovšem právo na základní životní zabezpečení, i pokud nepracuje ani jinak nepřispívá společnosti. Po dosažení plnoletosti dostane startovací minidomek a celoživotní podporu 12 000 Solarů ročně. Kdo se však rozhodne pro kariéru v jakémkoli oboru, může samozřejmě dosáhnout mnohem více. Pro představu, za 1 Solar je možné si koupit například půlku chleba, půl kila jablek, obyčejné lahvové pivo (0,5L) či balíček toaletních mušlí. Solary samotné existují ve formě mincí (do max. hodnoty 20 Solarů), větší transakce se dělají čistě elektronicky. Papírové peníze Říše nikdy nezavedla.

Plnoletosti dosahuje občan Říše v 21 letech věku. Od té chvíle (ne dříve), dostává balíček práv na všechny s dospělostí spojené činnosti: volení zákonodárné moci, řízení vozidel, pohlavní styk, pití, kouření či konzumace návykových látek a tak podobně. Výjimku tvoží vojáci Vesmírné legie. Do Legie je možné vstoupit v rámci přijetí na akademii už v 16 letech a příslušník Legie nabývá všech výše zmíněných práv okamžitě po vstupu a složení přísahy.

Mince

“Peníze byly, jsou a budou. Nemají zvláštní význam. Vymysleli jsme tolik úžasnějších věcí. Penicilin, demokracii, kosmické lety, lepíky, minisukně nebo ranní kávu. Přesto fakt, že i ten největší filantrop nosí peněženku v náprsní kapse přímo u srdce, vede k zamyšlení”

 - Ferdinand II Martínek - Vítězný oblouk aneb mezi půlkami milénia, svazek I, kapitola 62

Jeden Solar má 8 Jupů. Mince samotné existují v hodnotách: 1 Jup, dále 1, 2, 5, 10 a 20 Solarů. Všechny jsou 3D tištěné ze speciální slitiny duraplastu a zlata, samozřejmě s patřičnými ochrannými prvky. Na rubu Jupu je vyobrazena planeta Jupiter, na rubu všech solarových mincí vycházející Slunce. Pro snadné rozpoznání má každá mince unikátní barvu, tvar a vyobrazení historické postavy na svém líci.

1 Jup - barva červenohnědá, tvar kruhový. Hlava: Tichomír Švarba, vynálezce SAN pohonu a zakladatel Solární Říše.

1 Solar - barva béžová, tvar kruhový s otvorem uprostřed. Hlava: Blanka I Lasturková z Poděbrad, první královna Solární Říše.

2 Solary - barva zelená, tvar pětiúhelník. Hlava: generálmajor Pavol Terazky, zakladatel Vesmírné legie.

5 Solarů - barva bílá, tvar trojúhelník. Hlava: vévodkyně Milena Bezešvá z Prostějova, vynálezkyně polymorfní bavlny a průkopnice oděvního průmyslu nové éry. Látka z polybavlny se po každém navléknutí dokonale přizpůsobí aktuální velikosti a tvaru nositele, její zavedení znamenalo konec konfekčních velikostí.

10 Solarů - barva modrá, tvar čtverec. Hlava: Jára Cimrmann, dle historických pramenů nejslavnější vynálezce a umělec z přelomu 19/20 století starého letopočtu.

20 Solarů - barva zlatá, tvar ovál. Hlava: Zuzana Čaputová, první prezidentka Slovenské republiky z počátku 21. století. Její vysoce kladné působení vedlo k úpravě slovenské (a později české) ústavy, kdy se podmínkou pro zvolení do úřadu prezidenta stala příslušnost k ženskému pohlaví (mužští prezidentni nadělali v obou zemích až na světlé výjimky mnoho škod). Následná úspěšná řada ženských prezidentek vedla ke stabilitě středoevropského regionu, což mimo jiné o staletí později umožnilo Tichomíru Švarbovi v klidu vynalézt svůj pohon a změnit osud lidstva.

Státní svátky a důležité dny

"To, že i ve společnosti, kde je veškerá práce dobrovolná a o základní potřeby je postaráno, kladou důraz na počet státních svátků a nepracovních dnů, říká o lidské povaze víc, než veškerá sociologická pojednání.”

 - Ferdinand II Martínek - Vítězný oblouk aneb mezi půlkami milénia, svazek I, kapitola 113

Poté co akademik Tichomír Švarba podnikl svůj historický let, mu bylo jasné, že jeho další činy budou takříkajíc, psát historii. Rozhodl se proto, že veškeré důležité události provede ve dny, které budou dobře navazovat na již existující státní svátky, aby si lidstvo užilo zaslouženého volna. To jen dokazuje, že byl mužem, který nejen v technickém smýšlení předběhl svou dobu.

Níže naleznete seznam významných dnů Říše, které se počítají do státních svátků.

1.1.– Založení nového Československa

Vzhledem k poklidnému rozdělení v roce 1993 starého letopočtu bylo více než symbolické, že ve stejný den došlo roku 2 NSL k opětovnému spojení dvou slovanských národů.

2.1. – Založení Solární Říše

Ústava Solární Říše byla slavnostně ratifikována roku 26 NSL, den byl zvolen pro svou návaznost na založení Československa, viz. výše.

30.2. - Den Rozumu

Všeobecně se věří, že právě v tento den jednou celé lidstvo přestane být zahleděné do sebe, dosáhne všeobecného osvícení a poznání dalších vzrušujících možností existence.

Velikonoce – víkend po prvním úplňku po jarní rovnodennosti.

Volno je vždy na Velký pátek a Velikonoční pondělí. Samotný svátek přetrval z dob dávno minulých. V časech Solární Říše však došlo k rozhodnutí, že je třeba tradici, která byla po staletí nedůstojná k ženám celé planety, pozměnit. A jako satisfakci celý zvyk otočit. Proto každé Velikonoční pondělí vyrážejí ženy Říše s pomlázkami či biči na muže, aby si od nich vykoledovaly lahev vína či tabulku čokolády.

Týden průzkumníků – první týden v červenci

Svůj památný let provedl Tichomír Švarba v průběhu několika prvních červencových dnů. Proto se po založení Říše ustavil celý tento týden jako státní svátek. Lidé tak mají více volna, než v čase vzpomínání na upálení Jana Husa a dne příchodu Cyrila a Metoděje. Navíc toho většina důstojníků Legie využívá k zasloužené letní dovolence

15. října – den hvězdoletů

Na den jmenin Terezy připadá svátek všech lodí . Vše na počest ctihodné Terezy Ledwinkové, zakladatelky loděnic Tatra Titan. V tento den kapitáni obvykle berou své lodě na luxusní dobíjení baterií, či jim jinak dávají najevo svoji vděčnost za věrnou službu

28. prosince – sametová Hex

Svátek klidu a míru. Vychází z původního svatého Mikuláše. Místo něj však nenosí dárky Mikuláš, anděl ani čert, vše zastane jediné vtělení. Tou kouzelnou bytostí je Hex, v prvních letech Říše zvaná též sametová Hex. Tradice vznikla na počet manželky akademika Švarby. Tato čarokrásná žena byla také nesmírně štědrá a na svatého Mikuláše i na Štědrý den nosila dárky do sirotčinců po celé Říši. Kromě toho dětem zpívala koledy svým nádherným hlasem, který stojí za jejím přízviskem. Odtud se vytvořil nový zvyk, který nahradil dříve oblíbené Vánoce. Konkrétní datum zvoleno jako obvykle z pragmatických návazných důvodů.

29. prosince – založení Vesmírné Legie

Na vznik tohoto sboru by se hodil kterýkoli den, navíc takto mohla Legie jako celek vzhledem ke zpoždění v komunikacích po celé galaxii oficiálně fungovat od 1.1.

30. prosince – den Burlesky

Po dlouhém zvažování, které umění by mohlo Solární Říši a lidstvo samotné reprezentovat v Mléčné dráze, rozhodl se Tichomír Švarba pro Burlesku. Zvolil moudře. Tato nádherná show uchvátila všechny druhy v galaxii a právě v tento den jsou pořádány ty nejvelkolepější vystoupení, kterých se dle tradice účastní i samotná královna.

31. prosince – oslavy konce roku a den ženského Curlingu

Kromě vítání nového roku se v tento den pořádá tradiční finále Curlingového mistrovství Říše. Tento sport jako jediný přetrval poté, co ostatní formy hromadného pocení zmizely v zapomnění.