Historie

Vítězný oblouk aneb mezi půlkami milénia

(vzestup Solární říše od roku 1 NSL do roku 499 NSL)

Tato kronika mapující prvních pět století nového solárního letopočtu se stala nejdůležitějším dokumentem moderních dějin lidstva. Zaznamenává klíčový obrat lidské civilizace, která byla před revolučním letem Tichomíra Švarby (2843 po kristu/1 NSL) na pokraji sebedestrukce. Veškeré informace na tomto webu pocházejí právě z jejích stránek. Kronika byla publikována roku 524 NSL Ferdinandem II Martínkem, kterému přinesla světový věhlas. Je obecně známo, že byl nominován na Nobelovu cenu za literaturu, která mu však nakonec nebyla přiznána. Navíc většina historiků se snažila jeho dílo vytěsnit a nahradit vlastními publikacemi. Za touto skutečností stojí prozaický důvod.

Ferdinand II nikdy nebyl zapáleným vědcem, který by chtěl zmapovat moderní epochu lidských dějin. Kroniku napsal coby diplomovou práci, ještě jako student fakulty kosmické historie na ŠVUT (Švarbovo vysoké učení technické) - a to jen proto, aby zapůsobil na tamější rektorku Zoru Krāsains (což se mu podařilo). Ve snaze udělat na svou múzu dojem, prošpikoval běžně suchopárnou historickou mluvu svými mnohdy dvojsmyslnými narážkami a citáty. Jako spisovatel není Martínek zrovna výjimečný. Vlastně dle mínění mnohých odborníků je jeho styl neoriginální, pokleslý a vůbec ničím zajímavý. Přesto se po vydání stala právě jeho kronika mezi obyvateli Říše velmi oblíbenou (5 000 000 papírových a přes 200 000 000 elektronických výtisků) - k nevoli učenecké komunity.

Když Ferdinand II přebíral ocenění za své dílo, v proslovu před švédskou akademií přenášeného po celé galaxii, otevřeně prohlásil, že celá kronika pro něj byla vstupenkou do kalhotek své profesorky. A následný prožitek že stál za veškeré úsilí, proto ji zde skládá poklonu. Pobouřená komise cenu Ferdinandovi nepředala a vyhostila ho z vědecké komunity. Jemu to však vůbec nevadilo, jelikož dosáhl toho co chtěl a prožil spokojený život po boku své ženy Zory Krāsains Martínkové. Nemluvě o tom, že pro prostý lid Říše zůstává hrdinou, vášnivým milovníkem a největším historikem tisíciletí.

Historie lidstva a Solární Říše

“Kolo dějin je občas nevyzpytatelné, jak jinak vysvětlit vzestup mocného impéria díky miniaturní zemičce. Na druhou stranu, co sakra chcete, je to jenom kolo, taková kulatá věc neví, co je správné, důstojné nebo historický vhodné!”

- Ferdinand II Martínek - Vítězný oblouk aneb mezi půlkami milénia, svazek I, kapitola 1

Planeta Země existovala v blahé nevědomosti na okraji mléčné dráhy. Její národy žily ve svých vzájemných půtkách o přírodní bohatství své malé soustavy. Vše se změnilo ve chvíli, kdy slovenský akademik Tichomír R. Švarba vynalezl revoluční pohon pro hvězdné lodě, umožňující cestovat rychleji než světlo. Roku 2843 podnikl první let s lidskou posádkou do sousedního systému Alpha Centauri, kde ještě téhož roku založil první kolonii. Tím byl položen základ budoucí Solární Říše a tento rok se zároveň zpětně stal rokem 1 NSL (nového solárního letopočtu).

Švarba nebyl pouze brilantním vynálezcem, ale i schopným obchodníkem a ekonomem. Svůj pohon, stejně tak další vynálezy vzniklé v novém kosmickém věku, patentoval a držel pro sebe a svou rodinu. Jako správný vlastenec prodával licence na výrobu pouze na rodné Slovensko a Česko, kde žil a studoval. Díky svému vlivu obnovil Československo, které se záhy stalo průmyslovým i mocenským lídrem celé planety Země. Nikdo jiný neměl k dispozici kontakty a technologie. Došlo k renesanci tradičních značek a firem. I po vzniku spojené Země a následné Solární Říše si Češi a Slováci drží dominantní postavení. Čeština a Slovenština je oficiálním jazykem jak Říše, tak Vesmírné legie.

Za staletí své existence Solární Říše zdárně expandovala a lidé zjistili, že ve vesmíru existuje mnoho dalších inteligentních druhů. Dokonce humanoidních a na podobném stupni vývoje (vše později vysvětlila teorie doktora Deuse Machinogeeka). Z mnohých se stali spojenci či přímo členové Solární Říše. Roku 427 NSL tak královna Světlana vládne 188 planetám.

Časová osa neověku (tedy třetí tisíciletí starého letopočtu, není součástí Martínkovy kroniky, příloha vydavatele pro historickou úplnost)

2023

- Generál Pavel je zvolen jako poslední prezident České republiky mužského pohlaví.

- Skotsko a Severní Irsko odchází z UK, konec Spojeného království.

- Kanada se stává nezávislým císařstvím, korunu získává Meghan Markle, bývalá vévodkyně ze Susexxu, nyní císařovna Meghan I.

- Vzniká australské vévodství v čele s vévodou Melem „statečným srdcem“ Gibsonem.

2024

- Vladimír Putin již nemůže déle skrývat svojí identitu. Odhaluje, že je ve skutečnosti kyborgem P – 1000 vyslaným z budoucnosti elektronkovým počítačem UK 25 000, umístěném v podzemí Kremlu. Ten byl sestrojen roku 1951 a od té doby pracuje na budování komunismu. V roce 2117, po dvou stech letech od výstřelu z Aurory doufá v dokončení bolševické revoluce a tak vysílá svého robota do minulosti, aby zajistil, že SSSR ovládne svět. Když vyjde pravda najevo, odhaluje i Arnold Swarzenegger svou pravou totožnost jako T 800 a vyzývá Putina na souboj. Jako méně dokonalý model prohraje a je zničen, Putin se však rozhodne, že na plány elektronkové kalkulačky kašle. Místo budování komunismu dál vládne pevnou rukou oligarchy, brzy anektuje Čínu a Indii a zakládá Euroasijskou hegemonii.

- Pro pomoc s udržením moci v novém superstátě potřebuje robot Putin všechny své operativce ze střední Evropy. Odvelí proto agenta Bureše, stejně jako prakticky celou KSČM do jihogobijského ajmagu v Mongolsku. Tím dochází k nečekanému, ale vítanému očištění politické scény v České republice. Tomio Okamura, nemajíc již spojenců, prchá do Japonska. Tam je coby ilegální přistěhovalec zatčen a odeslán na nucené práce.

2028

- Martina Viktorie Kopecká, farářka Církve československé husitské, se stává první českou prezidentkou na následující dvě období.

- Zánik V4, stabilizace situace na blízkém východě.

2038

- Elon Musk zahajuje kyvadlovou dopravu na Mars, začíná kolonizace. Všechny země mají velký zájem, Musk proto vydává pravidlo, že technologii Starship poskytne pouze státním útvarům na úrovni kontinentů. Doufá, že se tak planeta Země alespoň trochu sjednotí, než se vydá do vesmíru ve velkém. V důsledku toho se počet států na planetě Zemi redukuje na následující:

  • Spojená říše USA a Kanady (zahrnuje státy střední Ameriky)
  • Jihoamerická Konfederace
  • Spolek spojených evropských republik (s výjimkou malé Anglie, skanzenu minulosti. Volnější model než USA, každá republika si zachovává svoji ústavu i prezidenta, hospodářství už je však zcela jednotné)
  • Euroasijská hegemonie
  • Africké království
  • Australské vévodství
  • Japonské císařství (Japonsko zůstalo samostatné a o Mars neprojevilo žádný zájem, jelikož má kam expandovat. Přiznalo totiž, že v 70 letech tajně odkoupilo technologii Apollo, kterou rozvíjelo další dekády. V důsledku toho nyní na odvrácené straně Měsíce už půl století má podzemní města, těžební zařízení na Helium 3, sítě metra a veškerou infrastrukturu od luxusních hotelů po automaty na kalhotky – vše co japonský občan potřebuje.)

2040

- Začíná dlouhá série válek na Marsu o území a nerostné bohatství

2066

- Zpěvačka Cher vyráží na turné po Zemi, Měsíci a Marsu ke svým 120 narozeninám. Její vystoupení má velký vliv na marťanské vojáky, kteří válčí již třetí desetiletí. Společně zjišťují, že po takové době cítí jen malou sounáležitost s původními státy na Zemi. Skládají proto zbraně a vyhlašují nezávislost. Na znamení vděčnosti korunují Cher královnou Marsu.

22. – 29. Století

- Postupná kolonizace Sluneční soustavy a neustálé roztržky o jednotlivé planety a měsíce mezi pozemskými mocnostmi. Po neblahé zkušenosti s Marsem (neposlušnost vojáků vedoucí k odtržení) bojují  jednotlivé státy své války raději jen pomocí robotů a dronů. Země tak relativně funguje, i když odsává své zdroje na výrobu mechanických vojáků, kteří se pak utkávají po celé soustavě (kromě Marsu a Měsíce).

2843/ 1 NSL

- Historický let Tichomíra Švarby.

Místa a instituce

Solární Říše

Solární Říše je konstituční monarchií. Její součástí jsou desítky druhů z celé galaxie Mléčná dráha. Většinu však tvoří pozemské kolonie a Pozemšťané tak mají v jejím řízení hlavní slovo. Výkonná moc je dědičná, vládne král či královna z jedné z mocných dynastií, které vždy pochází z Poděbrad (v dějinách starého Českého království i v historii Solární Říše se to osvědčilo). Na počátku 5. století NSL je u moci Světlana XVII Lucemburská. Královské sídlo je od prvních dnů Říše na Pražském hradě. Panovník jmenuje vládu dle svého vlastního uvážení. Zákonodárná moc je volená a reprezentovaná 500 členným Říšským senátem, který zasedá ve Strakově akademii. V senátu jsou zastoupeni příslušníci všech členských světů.

Vesmírná Legie

“Vesmírná legie je ušlechtilou vojenskou organizací s dlouhou tradicí, kterou bychom všichni měli chovat v nejvyšší úctě - jak mi vysvětlil poručík od bezpečnosti s termometem v ruce, když jsem se ho ptal na vhodnost legijního motta: Studuj díru ve vesmíru. Proto za každých okolností, na všech planetách a lodích, dbejte na dobré rady Legie - dbejte a budete žít déle.”

- Ferdinand II Martínek - Vítězný oblouk aneb mezi půlkami milénia, svazek I, kapitola 4

Sbor Solární Říše, který plní vojenskou, policejní i průzkumnou funkci.  Drtivá většina hvězdných lodí patří právě Legii. Jedná se o efektivní a komplexní organizaci, která má všechny složky jako každá armáda. Velitelství se nachází na Zemi v Bratislavě. Níže seznam jednotlivých divizí legie:

STD - Solární Tým Diplomatů: admiralita, diplomaté, velitelé

LGBT - Legijní Galaktický Bezpečnostně-právní Tým: bezpečnost, policisté, právníci, vyšetřovatelé

BDSM - Bratrská Divize Solární Mládeže: legijní univerzita, kadeti a jejich instruktoři

PISS - Profesionální Inženýrský Solární Sbor - inženýři, komunikace, konstruktéři, počítačoví experti

MEETOO - Mezigalaktický Exovědecký Exolékařský Tým Oddaných Odborníků: vědci, lékaři a průzkumníci

Poznámka pod čarou. Admiralita vytrvale tvrdí, že Vesmírná legie je mírumilovná organizace a tým bezpečnosti a právníků tvoří maximálně 4% stavů. Veřejnost však dobře ví, že jich musí být mnohem víc.

 

Univerzita Vesmírné Legie

Vojenská akademie s hlavním kampusem v Košicích. Má však i několik dalších instalací na různých planetách. Chce-li někdo zastávat důstojnickou hodnost, musí vystudovat právě legijní univerzitu. Kromě toho je považována za elitní školu, s jejíž kvalitou se v Říši může srovnávat už jen Univerzita Karlova a Švarbovo Vysoké Učení Technické.

Odbor 51

Zpravodajská služba Vesmírné Legie. Sídlo v Jaslovských Bohunicích. Veškeré podrobné informace jsou přísně tajné.

Loděnice Tatra Titan

“Komplimenty jsou ošidná věc. V historii staré Země jsem dohledal nedoceněné úsloví lehká jako pytel cementu. Podle dobových dokumentů vážil takový pytel 50 kg, proto by si toto přirovnání měla většina žen považovat za čest. Nebylo tomu tak. Podobného faux-pas se můžete snadno dopustit v moderní době. Proto navzdory historickým řádkům níže, ze kterých jasně vyplývá, jak velká by to byla pochvala, nikdy, opravdu nikdy, neříkejte ženě, že má prdel jako loděnici. Nezabere to. Věřte mi.”

- Ferdinand II Martínek - Vítězný oblouk aneb mezi půlkami milénia, svazek I, kapitola 9

 

Po ustavení Vesmírné Legie bylo jasné, že tato organizace bude potřebovat silného dodavatele vesmírných lodí, od malých člunů až po hvězdolety. V roce 27 NSL tak bylo vypsáno  výběrové řízení, ve kterém zvítězila společnost Tatra Kosmoplány, a.s. Ta se zavázala do do deseti let postavit a zprovoznit mamutí loděnice ve Sluneční soustavě. Vize Tatry byla velkolepá, rozhodli se přestavět na loděnice celé vesmírné těleso. Kvůli nejvhodnějšímu složení a dostupnosti surovin padla volba na největší měsíc Saturnu, Titan. Brzy začaly stavební práce a na Titanu se několik následujících let hloubilo, těžilo, přestavovalo a formovalo. Výsledkem byla zcela nová podoba měsíce.

Celý Titan je dutý a v jeho vnitřku se nachází obří továrna na kosmické lodě. Vnější tvar byl také změněn a upraven. Jelikož loděnice potřebují dvě komory (jednu na konstrukci trupů, druhou na hypertunel pro testování Švarbových plachet), má i měsíc Titan dvě oblé půlky. Mezi nimi se pak nachází hlavní vrata na vylétání lodí. Ačkoli byl tento tvar loděnic zformován z ryze praktických důvodů, jeho podoba s konkrétní částí lidské anatomie je zřejmá. Tatrováci se navíc ujali designu s tradičním smyslem pro estetiku, takže doky jsou žensky elegantní. Mezi důstojníky Legie kolují fámy, že pro konečný vnější vzhled loděnic byl použit 3D model pozadí majitelky společnosti Tatra, Terezy Ledwinkové. Sličná ředitelka tyto spekulace nepotvrdila, ale ani nevyvrátila. Tak nebo tak, má jí pěknou (loděnici).