Druhy

Členové Solární Říše nebo neutrální světy

“Vesmír je plný života. Přitom většina toho inteligentního má síly a schopnosti, které lidé nikdy mít nebudou. Telepatii, schopnost měnit tvary, superinteligenci či dlouhověkost. Jedinou výsadou pozemšťanů je genetická kompatibilita s jakoukoli bytostí ve vesmíru. Je to patetické, jak mi říkala hydranská malířka, myslozpyťanská vévodkyně, aresanská válečnice i centuronská...vlastně, být člověkem je docela fajn.”

 - Ferdinand II Martínek - Vítězný oblouk aneb mezi půlkami milénia, svazek I, kapitola 71

Lidé

Zakladatelé a hybná síla Solární Říše. Centrum obchodu, stejně jako velitelství Vesmírné Legie je umístěno na Zemi, Pozemšťané jsou nejaktivnější členové legie a zakladatelé kolonií. Přesto však královna dbá na rovnost druhů a snaží se potlačovat propozemské a xenofobní hnutí utlačující jiné druhy.

Myslozpyté

Národ silných přirozených telepatů. Jejich společnost je mírumilovná, jsou to filosofové, umělci a snílci. Myslozpyt VI je starým a váženým členem Solární Říše.

Zástupci: Chryzantina

Myslozpyt VI

Mladý nezkrocený svět bohatý na faunu i flóru. Vzhledem k tomu, že Myslozpyťané se nikdy nevydali směrem velké industrializace je jejich planeta takřka panenská, pouze s malými městy a bohatým venkovem. Podnebí a tedy životní podmínky podobné Zemi.

Bajtové

Technokratická civilizace. Za staletí vývoje se svým humanoidním předkům značně vzdálili, jsou nyní rasou zcela sžitou s počítači. Fungují jako pároví jedinci a komunikují binárním jazykem. Pro lidstvo však mají slabost a snaží se ho pochopit, najít kdysi ztracené emoce.

Zástupci: CISC, RISC

Bajtus

Bajtové při svém civilizačním vzestupu postupovali s počítačovou logikou a účelovostí. Koncentrovali své technologie a stavby do obřích “ocelových měst” jež prakticky neopouštějí a mezi kterými se přepravují podzemní dráhou. Mezi těmito městy jsou tisíce kilometrů volné přírody, do které se ale běžní Bajtové neodváží. Ti, kteří se takto vzdálí a jsou nějakou dobu “off the grid” jsou považování za podivíny a šílence.

Inkasové

Druh dravých obchodníků žijících pouze podle svaté trojice KKK “Klauzule klasického kapitalismu“. Jejich společnost je silně patriarchální, ženy nemají téměř žádná práva.

Zástupci: Konto, Korent

Inkas I a II

Inkasové oddělili pracovní a soukromé prostředí do té míry, že existují na různých světech. Rodný Inkas I zůstal výspou domova a zázemí, nedělají se tam obchody, není tam průmysl ani zemědělství. Jsou zde sídla Inkasanů, které spravují jejich ženy. Ženy nesmějí Inkas I opustit, aby muži měli klid na práci. Cizinci nesmějí až na výjimky tento soukromý svět vůbec navštěvovat.

Inkas II, původně sousední planeta, byla pomocí soustavy tlačných paprsků přesunuta na oběžnou dráhu Inkasu I, aby vznikly podobné podmínky pro život (vzdálenost od hvězdy Inkas). Planeta byla terraformována a přestavěna na obchodní svět. Zde jsou umístěna veškerá obchodní centra, továrny, loděnice atd. Jde o pracovní svět Inkaských mužů a výkladní skříň Inkaské technologie i kultury.

Oba světy jsou blízko hvězdy, horké, kamenité, s mnoha horami a aktivními vulkány. Málo ploch pro úrodné zemědělství, přírodní zdroje jsou vzácné.

Hydrané

Jedni z prvních spojenců lidstva a dlouholetí členové Solární Říše. Hydrané jsou ze své podstaty nedůvěřiví vůči složitým technologiím a počítačům, proto se jejich vývoj zastavil na úrovni lidstva v 19. století. Průmysl je založen na parních strojích a silnoproudé elektřině. Přestože se můžou zdát na první pohled primitivní, dotáhli Hydrané svou techniku v rámci jejích možností k dokonalosti. Jejich proudnicové kosmické lokomotivy patří k nejspolehlivějším plavidlům v Mléčné dráze.

Hydranská kultura si velmi potrpí na slušné chování. Od kontaktu s lidmi obdivují jejich historické úspěchy v této oblasti, zejména pak díla Gutha Jarkovského. Mimoto jsou také velcí romantici a hydranské milostné básně jsou známé po celé galaxii.

Zástupci: Sokar, Rinona Heartilly

Hydra VIII

Domovský svět Hydranů je díky své vzdálenosti od centrální hvězdy chladným místem. Povrch planety nemá žádné oceány, cca 30% tvoří vodní plochy ovšem výhradně ve formě obřích řek končících v podzemí. Hydrané jich využívají ke stavbě mohutných vodních elektráren. Silnice zde neexistují, jsou ovšem nahrazeny rozsáhlou sítí železnic. Hydranská populace nikdy nedosáhla více než cca 500 milionů, na své planetě tak mají relativně dost prostoru a žijí většinou ve městech střední velikosti, nad kterými se vznáší velké vzducholodě. Ty jsou kromě vlaků jediným dalším způsobem přepravy. Hydrané jsou typičtí humanoidi, konstitucí spíše podsadití. Nosí výrazné oblečení ladící k jejich kultuře, obecně jsou označování jako gakaktický steampunk.

Sextané

Členové Solární Říše a věční rivalové Hydranů. Pocházejí ze sousedního hvězdného systému a tak se obě kultury setkaly velmi brzy po zahájení kosmických letů. Mají vysokou inteligenci (druh s nejvyšším průměrným IQ v Říši)  a věří nade vše v moderní technologii, je to národ geeků a nerdů. Na sociální interakce moc nedají, nejraději sedí u displejů svých tabletů, nebo hrají deskové hry. Vzhledem k těmto rozdílům došlo prakticky ihned po kontaktu s Hydrany k otevřenému nepřátelství i několika vojenským střetnutím. Ty se později proměnily ve “studený konflikt”, oba druhy moudře uznaly, že plná válka by je zničila. V prvním století NSL vstoupili Sextané, stejně jako Hydrané, do Solární Říše a od té doby žijí vedle sebe sice v napětí, ale bez další eskalace.

Zástupci: Barina Rangi-Ndogo

Sexta I

Svět Sextanů se vyznačuje příjemným klimatem a nízkou gravitací. Sextané mají už po staletí velmi vyspělou technologii včetně výroby čisté energie, proto je jejich planeta plná prospívající přírody bez známek znečištění. Většinu svých měst přesunuli Sextané na létající platformy, které plují v oblacích. Povrch je určen čistě pro rekreaci a relaxaci.

Samotní Sextané jsou drobného vzrůstu a pro Pozemšťany takřka dětského vzhledu. Nejraději se oblékají do pestrých triček s vtipnými nápisy nebo do kostýmů na motivy postav a hrdinů z jejich popkultury.

 

Sagitariané

Členové Solární Říše. Klidní, přemýšliví a pečliví. Jsou velmi loajální a mají sklon k úslužnosti, v jádru si však velmi cení vlastního ohodnocení, mají silné ego a touhu růst. Mnozí věří, že právě oni jsou nejslibnějšími partneři lidstva v dalším budování Říše.

Zástupci: Monzak, Lieza, Liezina Ironia

Cygňané

Členové SŘ. Cygnus II je ledový svět, jehož obyvatelé jsou od přírody slepí. Mají však velmi vyvinuté ostatní smysly, včetně ultrazvukového „ohmatávání“ okolí.

Zástupci: Biela

Lyřané

Starobylá a tajemná rasa. Solární Říše by ráda navázala kontakt, ale civilizační propast znesnadňuje pokusy o dohodu. Obyvatelé Lyra V mluví komplikovaným jazykem a řídí se složitými tradicemi. Dovedou být velmi urážliví, když někdo jejich tradice poruší.

Ostatní aliance a národy

Aresané

Bojovné Areský režim patří k sousedům, se kterými Solární Říše po staletí žije v ekvivalentu studené války. Coby rasa válečníků mají velmi málo pochopení pro ideály Říše a jen vzájemný respekt a mnohé ústupky zajistili trvání křehké mírové smlouvy. Společná hrozba ze strany Federace Floranidů však donutila i neústupné Aresany ke spolupráci.

Centuroni

Uzavřená, xenofobní a podezíravá rasa libující si v intrikách a machinacích. Silný komplex vlastní nadřazenosti je drží v neustále izolaci od zbytku galaxie. Až tváří v tvář invazi agresorů se postavili bok po boku Solární Říše a Aresanů. Společná aliance těchto tří uskupení tvoří jedinou naději na odražení Floranidů.

Federace Floranidů

Společenství životních forem na rostlinné bázi pocházející ze soustavy Mechoflor v galaxii M 36. V běžném evolučním modelu jsou spíše výjimkou a na začátku svého vývoje byli málem vyhlazeni živočišnými druhy. Ti je káceli a konzumovali ve velkém množství, jako obyčejné stromy. Floranidé se vzepřeli, postupem času postavili mohutnou flotilu, ovládli svou domovskou galaxii a založili Federaci životních forem na rostlinné bázi. Vzhledem ke své historii vedou v zájmu zachování civilizace nelítostnou válku proti všem živočišným formám života, zejména vegetariánům a veganům, které z pochopitelných důvodů nenávidí. Ve dvacátých letech 5. Století NSL vpadla Federace Floranidů do Mléčné dráhy. Vedou tvrdé válečné tažení s cílem zbavit se všech živočišných druhů, které vnímají jako hrozbu.